Làn sóng đầu tư chất lượng cao sắp tràn vô Việt Nam?

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hi vọng EVFTA sẽ mở rộng thêm thị trường xuất khẩu, khuyến khích môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư…
Hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ hỗ trợ cải cách và mang lại hiệu quả hơn cho người dân Việt, nhưng sẽ không kích hoạt cải cách mà phụ thuộc vào việc có nắm được cơ hội của phía VN.

Ông Bruno Angelet – đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu – đã khẳng định như thế trong bài phát biểu nhân sự kiện công bố Sách trắng 2016 phát hành bởi EuroCham tại Hà Nội ngày 2-3.

“Tôi tin tưởng rằng EVFTA sẽ kích hoạt cho một làn sóng đầu tư chất lượng cao lớn hơn của châu Âu vào VN, thúc đẩy hội nhập sâu và giá trị gia tăng cho nền kinh tế VN” – ông Bruno Angelet nói.

Tuy nhiên, theo ông Bruno Angelet, VN sẽ phải giải quyết vấn đề nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề, tăng năng suất lao động và cải thiện việc phân bổ vốn thông 
qua các quyết định minh bạch hơn.

Phát biểu tại buổi công bố, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hi vọng EVFTA sẽ mở rộng thêm thị trường xuất khẩu, khuyến khích môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư, tạo cơ hội cho hai bên tiếp cận thị trường, đồng thời giúp cải thiện hệ thống pháp luật có liên quan, nhất là vấn đề kinh tế.

Sách trắng lần thứ 8 này là tổng hợp ý kiến của các công ty thành viên EuroCham, phản ánh mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hỗ trợ VN xây dựng khuôn khổ pháp lý và phát triển môi trường kinh doanh.

Theo tuoitre