Thẻ chip EMV là gì?

Hiện nay trong lĩnh vực thẻ, công nghệ Chip EMV với tính an toàn và bảo mật hàng đầu cho khách hàng đang được ưa chuộng nhất. Trên thế giới, các tổ chức như Visa, MasterCard đã bắt buộc các ngân hàng sử dụng thẻ chip từ năm ngoái, nhưng ở Việt Nam đây mới là xu hướng và mới chỉ có một số ngân hàng áp dụng.

EMV là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa cùng phát triển. Các tổ chức này cũng đã khuyến cáo các nước về việc cần thiết phải chuyển đổi từ thẻ từ có tính bảo mật thấp sang thẻ chip có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều.